Voorburg Gallery

Potgieterschool, Aart van der Leeuwkade 1960