Voorburg Gallery

Elderly care home Rustoord, Raadhuisstraat 1935