Voorburg Gallery

Prinses Irenelaan 1973. Statistics Netherlands (CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek)