Voorburg Gallery

Statue of Corbulo, founder of Forum Hadriani (Voorburg). Koningin Julianalaan 1961