Voorburg Gallery

Church 'Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming'. Laan van Nieuw Oosteinde 1927