Voorburg Gallery

Potgieterschool, Potgieterlaan. 1999