Voorburg Gallery

Statue 'Psyche'. Aart van der Leeuwkade street corner Louis Couperusstraat