Voorburg Gallery

Voorburg centre 1560. (part of the map 'kaart2')