Voorburg Gallery

Map of the Veenpolder ("Polderreglementskaart") 1856