Voorburg Gallery

Map of 'Hoogheemraadschap van Delfland'. 1612