Voorburg Gallery

Map of 'Hoogheemraadschap van Delfland' and 'Hoogheemraadschap van Rijnland'. 1808 (part of the map)